geweas.blogg.se

En fotoblogg där du kan få tips och inspiration.

Fotoskola Del 8: Exponeringskompensation

Publicerad 2015-12-11 16:39:00 i Foto och bild, Fotoskola,

 
 

Dagens kameror är mycket kompetenta och lyckas ofta exponera de flesta situationer rätt, men det finns tillfällen då kameran kommer att bli lurad. Med tiden kommer du att märka vid vilka tillfällen som det kommer att bli problem. Du kan bli misstänksam när huvudmotivet och bakgrunden skiljer sig mycket (klassiska exempel är en skidåkare mot snö eller en fågel mot en himmel). Har du funderar över varför snön blivit grå eller varför fågeln alltid blir svart skall du läsa vidare.

Du kan kompensera din exponering på flera sätt:
- enklast är att använda exponeringskompensationsknappen (kolla i din manual hur du gör detta).

- eller så mäter du exponeringen mot ett föremål eller motiv som du tycker är normal exponering, håller inne exponerinslåsknappen (kolla i din manual om du har detta på din kamera) och komponerar om.

- ställer kameran på manuell (både bländare och tid) och mäter exponeringen mot ett föremål eller motiv som du tycker är normal exponering och ställer in exponering efter detta och komponerar därefter om.

Exponeringskompensation vid olika motiv
- motiv mot mycket ljus bakgrund (liten skidåkare mot mycket snö): +1 till +2
- motiv mot mörk bakgrund: -1 till –2

 

 

Exponeringskompensationen funkar med exponeringslägena P, A och S. Kompensationen är aktiv tills du ställer tillbaka den, så här är en varning på sin plats. Ställ tillbaks den till 0 när tagningen är klar och du packar ner kameran i fotoväskan igen. Själv har jag sabbat ett helt gäng med bilder för att jag hade exponeringskompensationen aktiv från en tidigare tagning.

 

 

 
 
 

Fotoskola Del 7: Matningsmetod och Autofokus

Publicerad 2014-04-22 16:57:14 i Fotoskola,

Matningsmetod och Autofokus

Matningsmetoden/Fotograferingsläget bestämmer hur kameran tar bilden.
Både Canon & Nikon har 3 stycken olika nämligen
Enbild, som används vid stillastående motiv
Bildserie som används för att fånga händelser och rörelser. Med bildserie fortsätter kameran att ta bilder så länge du har avtryckaren nedtryckt. Antalet bilder du kan ta i en bildserie varierar beroende på kameramodell, men mellan ca 3 – 10 stycken per sekund.
Självutlösare, som används för stillastående motiv, gruppbilder och självporträtt. Självutlösaren ger en fördröjning på exponeringen mellan 2 – 10 sek.

I Canon kameror finns det 4 olika autofokus metoder.

• Al Focus AF är en kombination av One Shot AF och Al Servo AF. Al Focus AF
utgår alltid från One Shot AF men slår över till Al Servo AF när motivet rör sig.
Manuell Fokus, du ställer själv in fokusen

 

 Nikon kameror har likadan autofokus metod men har andra namn
• AF-S som används för stillastående motiv.
• AF-C som används för rörliga motiv.
• AF-A är en kombination av AF-S och AF-C. AF-A
utgår alltid från AF-S men slår över till AFC när motivet rör sig.

 
 

Fotoskola Del 6: Vitbalans

Publicerad 2014-04-22 16:40:34 i Fotoskola,

Vitbalans
 

För att dina bilder ska få korrekta färger måste kamerans sensor anpassas efter färgtemperaturen i omgivningen där du ska fota. Tar du kort på en blå dörr ska dörren vara blå även på bilden. Använder du fel vitbalans kan dörren t.ex. se röd ut. Vitbalans går alltså ut på att få fram samma färger på bilden som vi uppfattar i verkligheten.

Det är viktigt att välja rätt vitbalans eftersom den påverkar hela bildens färgåtergivning och även känslan i bilden och om den är kall eller varm. Fotar du i RAW-format kan du lätt korrigera vitbalansen efteråt i ett bildbehandlingsprogram men om du fotar  i JPG är det väldigt svårt att ändra i efterhand så var extra noga med att ställa in det rätt innan du börjar fota.

I digitala kameror finns det färdiga vitbalanser att välja mellan, t.ex. glödlampa, lysrör, dagsljus, molnigt osv. Dessa brukar för det mesta fungera ganska bra.

I Auto-läget på kameran bestämmer kameran automatiskt vilken vitbalans som passar men i A, S och P-läget på Nikon och AV, TV och P-läget på Canon kan du själv välja något av de förinställda som din kamera har.

 

 

 

Från vänster till höger:

Auto-läge, Dagsljus, Skugga, Moln, Glödlampa, Lysrör

 
 

Fotoskola Del 5: Ljusmätning

Publicerad 2013-02-20 11:11:00 i Fotoskola,

Ljusmätningslägen

De flesta digitala systemkameror har tre lägen för att mäta ljuset och du måste välja rätt utifrån vilken typ av exponering som du är ute efter. Det handlar inte om att ett visst läge är mycket bättre än de andra, de ska väljas utifrån ljussituationen du har framför dig och användas för att hjälpa till att få den känsla i exponeringen som du önskar.

 

1 Flerzonsmätning 

De flesta av oss använder det här läget eftersom det tar in ljusvärden från hela bilden, analyserar dem och ger den bästa generella exponeringen. Moderna ljusmätningssystem är komplexa och intelligenta och det här läget ger sällan en dålig exponering. Men det ger heller inte alltid tillräckligt med kontrast i mer komplexa motiv.

 

Fungerar bäst för:

• ”Vanliga” bilder

• Landskapsbilder och utomhusbilder där allt är jämnt belyst

 

Fungerar inte så bra med:

• Bilder med dramatiskt ljus

 

 

2 Centrumvägt läge

Det här läget tar också in värden från hela bilden, men lägger fokus i centrumområdet. Det kan enkelt luras av motiv som inte är i centrum, så se till att du ljusmäter motivet och låser exponeringen innan du komponerar om för att ta bilden.

 

Fungerar bäst för:

• Porträtt och människobilder eftersom det då mäter hudtonen

• Alla motiv med tyngdpunkten i mitten av bilden

 

Fungerar inte bra med:

• Komplexa ljusförhållanden utanför centrum av bilden

 

 

3 Spotmätning

Det här läget tar en ljusmätning från ett litet område, oftast i mitten av bilden eller beroende på vilken autofokuspunkt som är aktiv. Det är perfekt anpassat för svåra ljussituationer och kan ge riktigt kreativa resultat. Sikta med den aktiva autofokuspunkten över den del som du vill ha korrekt exponerad, ignorera alla andra delar av bilden, lås exponeringen, komponera om och ta sedan bilden.

 

Fungerar bäst för:

• Spotlightsituationer, som på en teater

• När man ska plocka ut speciellt intressanta delar i kontrastrika ljusförhållanden.

• Fotografera landskap och jämnt belysta bilder.

 

 

Fotoskola Del 4: ISO

Publicerad 2012-12-27 12:10:00 i Fotoskola,

ISO-inställningen ger möjlighet att justera kamerans ljuskänslighet
Det finns ingen inställning som är optimal för alla motiv. Samtidigt som man ökar kamerans ljuskänslighet blir bilderna korniga. Man måste helt enkelt välja mellan ljuskänslighet och skärpa. Vilket som är rätt val beror helt på motivet.

Ska man t.ex. fotografera en handbollsmatch i en dåligt upplyst hall behöver man en kort slutartid för att frysa de snabba rörelserna. Blixten hjälper inte och därför är enda möjligheten  att välja högsta möjliga ISO-tal. Pressfotografer använder rutinmässigt 6400 ISO för hallidrotter. Det viktigaste är att fånga matchen höjdpunkter på bekostnad av lite gryniga bilder.

Ska man fotografera skymningen över en storstad där ljusen tänds under en djupblå himmel är ljusförhållandena kanske ännu sämre. Men då är skärpan det avgörande när det inte finns några rörelser som måste frysas. I så fall får man bästa resultatet genom att välja 100 ISO och använda stativ.

Tumregeln är att använda så lågt ISO som möjligt för att minska bruset i bilderna.
 
 
 

Fotoskola Del 3: Exponeringsautomatik

Publicerad 2012-11-26 15:52:00 i Fotoskola,

Exponeringsautomatik
Syftet med exponeringsautomatiken var att det skulle vara enkelt och överskådligt att fotografera.
Automatikens uppgift är att ställa in slutartid och bländare i en lämplig kombination mot bakgrund av ljusförhållandena.


Bokstavsautomatik
A Står för Aperture (bländare). Här väljer man själv bländaren och kameran ställer in slutartiden.
Detta är ett bra val om man vill ha en liten bländare (stort värde) för att få maximalt skärpedjup

S Står för Shutterspeed (slutartid). Här väljer man själv slutartiden och kameran ställer in bländaren.

P Står för Program. Här väljer kameran både tid och bländare.

M Står för Manual (manuell). Mycket lärorik att jobba med men har inom digital fotografering betydelse bara i väldigt speciella situationer t.ex. vid studiofotografering. Dessutom bra till noggrant arbete för den fotograf som verkligen vet vad han eller hon sysslar med.
 
 
 
 

Ikonautomatik
Tulpanen betyder makro. Möjligheten till att komma mycket nära. Det är mycket användbar funktion som ger bra omväxling i fotograferandet. Med digitalkameran kan du komma ca 2-50 centimeters avstånd från motivet.
 
Nattautomatik är också en automatik som verkligen är värd att experimentera med.
 
Porträttautomatik skiljer sig lite från kamera till kamera. Vissa prioriterar ett litet skärpedjup. Andra ställer om ljusmätaren på att mäta i mitten, autofokusen på att fokusera kontinuerligt osv.
 
Actionautomatiken prioriterar en kort slutartid och ställer i regel om kameran på att fokusera kontinuerligt.
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotoskola Del1: Bländare

Publicerad 2012-11-26 13:07:00 i Fotoskola,

 

Ljus och exponering

Exponering handlar om att reglera hur mycket ljus som får komma in i kameran. Kommer det in för mycket ljus blir bilden för ljus - överexponerad. Kommer det in för lite ljus blir bilden för mörk – underexponerad.

Mängden ljus som träffar ett föremål beror på bl.a. dagsljus och väder mm. Med rätt mängd ljus får du en klar bild och varje färgton från vitt till svart kommer att återges som dina ögon ser dem.

 

 Bländare

Bländaren är en reglerbar öppning i objektivet. Ju större bländaröppning du väljer desto mer ljus kommer att belysa sensorn i kameran under en given tidsrymd. En rad med f-nummer används för att ange bländaren och dessa kallas för bländartal.

Den största bländaren är f/1,2 och den minsta f/22. Där i mellan finns bländare f/1,4, f/1,8, f/2,0, f/3,5, f/4,0, f/5,6, f/8,0, f/11, f/16, f22 med lite undantag beroende på vilken kamera du har.

Ändrar du bländaren ett steg från f/8,0 till f/5,6 så släpper du in dubbelt så mycket ljus. Ändrar du bländaren från f/16 till f/22 så släpper du in hälften så mycket ljus.

 

Alltså ett lågt f-tal anger en större bländaröppning och ett högre tal anger en mindre bländaröppning.

 

Fotoskola Del 2: Slutartid

Publicerad 2012-11-25 17:07:00 i Fotoskola,

Slutartid
Slutartiden bestämmer hur länge ridån kommer att vara öppen. Detta går också att justera. Du kan själv ställa in tiden eller låta kamerans automatik bestämma tiden. Ju längre slutartid desto mer ljus kommer att nå sensorn med vilken bländare som helst.. Slutartiden anges i sekunder efter delar av sekunder.

Vanliga slutartider omfattar från långsam till snabb: 1 sekund, 1/2 , 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125; 1/250, 1/500, 1/100. Många har också längre eller kortare alternativ beroende på kamera.

På samma sätt som med bländartalen fördubblar eller halveras ett steg exponeringstiden.


Kombinationen bländare/slutartid
Ju större bländare som väljs ju kortare tid d.v.s. snabbare slutare krävs för att exponera sensorn korrekt. Omvänt gäller att ju längre tid slutaren är öppen desto mindre bländare behövs.
Ett stort antal olika kombinationer av bländare och slutare kan ge samma slutresultat.

Om

Min profilbild

Geweas

Är en fotonörd som suger in det mesta som har med foto att göra. Är utbildad bildjournalist men också läst på journalistlinjen. Har nu avregistrerat mitt företag där jag frilansade som fotograf och skribent. Nu kommer jag bara att syssla med fotografering på hobbynivå. Är undersköterska med en tillsvidareanställning på ett demensboende.. Läser nu den nya YH utbildningen Specialistundersköterska akut- och intensivvård och ska vara färdig maj 2022..

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela


Digital Photo Retuch